opgaveakademiet giver dig en hånd

Vi er klar til at hjælpe dig med dine skriftlige opgaver

Book en gratis samtale lige nu, så hjælper Opgaveakademiet dig på vej.

Book en samtale

Sådan fungerer Opgaveakademiet

I arbejdsprocessen fokuserer Opgaveakademiet på, hvad du har brug for, når du skal skrive en opgave. Vi støtter dig i både planlægningen og udarbejdelsen af det skriftlige arbejde og er med dig hele vejen, så du ikke bliver frustreret og mister overblikket.

Når vi har aftalt, hvad Opgaveakademiet kan hjælpe dig med, planlægger vi sammen, hvordan vores tid skal fordeles over den periode, du har til din skriftlige opgave. Hvis det drejer sig om et speciale eller en anden omfangsrig opgave, kan vi sprede vejledningsmøderne over nogle måneder, og i andre tilfælde kan vi med kort varsel koncentrere vores mødeaktivitet over få dage. Vi kan mødes personligt, tale sammen over telefonen eller mødes online via fx Zoom, Teams eller noget andet smart. Vi finder frem til den kombination af mødeformer, der passer bedst til dig og til den type skriftlige opgave, du arbejder på.

Opgaveakademiet fralægger sig ansvaret, hvis du fx vælger at plagiere, glemmer referencer eller udelader kilder i din litteraturliste. I princippet går vi ud fra, at du ønsker at overholde alle gældende regler for god akademisk tradition og naturligvis har sat dig ind i de specifikke formalia-retningslinjer på din uddannelsesinstitution. Opgaveakademiet kan selvfølgelig vejlede dig, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så du helt undgår snyd.

I videoen møder vi Ida, som Opgaveakademiet har hjulpet med en SRP om lykke, arv og miljø i fagene dansk og biologi. I vores samarbejde har vi blandt andet fokuseret på formalia, fagenes metoder, opgavestruktur og den mundtlige prøve.

Ida Jensen fra 3.y på Mulernes Legatskole i Odense blev student i juni 2020.

Hvem er vi?

Ida Marie Sørensen

SKRIVEKONSULENT
Jeg er uddannet cand.mag. i dansk og historie fra Syddansk Universitet. Jeg har erfaring som SPS-mentor på universitetet, hvor jeg har støttet og vejledt studerende i skrivning af fx bachelorprojekter. Jeg lægger vægt på at udstyre dig med de rigtige værktøjer, så du føler dig klædt på til at tackle alle dele af opgaveskrivningen. Kontakt mig på tlf. 24 22 81 07 eller send en mail. I Opgaveakademiet har jeg fokus på ...

 • 01
  inspiration og ideudvikling
 • 02
  tillid og tryghed
 • 03
  planlægning og overblik
Kontakt

Kristina Jensen

SKRIVEKONSULENT
Jeg er uddannet cand.mag. i engelsk, informatik og dansk fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet, og jeg har mange års erfaring med undervisning og vejledning. Jeg ved præcist, hvordan en opgave skal udarbejdes og færdigøres og har indblik i alle skriveprocessens faser. Kontakt mig på tlf. 24 98 86 84 eller send en mail. I Opgaveakademiet er mit fokus ...

 • 01
  projektstyring og struktur
 • 02
  skrivevejledning og fokus
 • 03
  motivation og målstyring
Kontakt

Laura Hagemann

ASSISTENT
Jeg er uddannet kulturformidler, og i Opgaveakademiet har jeg ansvaret for vores profiler på de sociale medier, hvor jeg udfolder mig kreativt og viser verden, hvem vi er. I Opgaveakademiet har jeg fokus på …

 • 01
  Facebook
 • 02
  Instagram
 • 03
  hjemmesiden og nyhedsbreve
Kontakt

Opgaveakademiet arbejder med specialestuderende fra fx Københavns Universitet, Syddansk Universitet og IT-Universitetet. Vi lægger vores indsats i god arbejds- og opgavestruktur, præcise opgaveformuleringer, sprog og formalia. 

Opgaveakademiet

Opgaveakademiet arbejder med SRP-elever fra bl.a. Mulernes Legatskole og Katedralskolen i Odense og Sankt Annæ Gymnasium i København. Vi fokuserer på formalia, tværfaglighed og metoder. Vi forbereder også eleverne til gymnasiets mundtlige SRP-eksamen.

Opgaveakademiet

Opgaveakademiet hjælper med mange typer opgaver til alle uddannelser. Vi hjælper bl.a. sygeplejestuderende med bachelorprojekter, lærlinge med rapportskrivning samt træning til sprogtest til optagelsesprøven for kommende journaliststuderende.

Opgaveakademiet