Opgaveakademiet hjælper dig med korrekturlæsningen

Korrekturlæsning

Opgaveakademiet tilbyder professionel korrekturlæsning, så du kan være sikker på, at din tekst er gennemarbejdet og korrekt. Med vores grundige korrekturlæsning bliver din tekst læsevenlig, og indholdet står skarpt.

Det er altid godt at få andre øjne på din opgavetekst, og får du hjælp fra fra Opgaveakademiet, bliver stavefejl, slåfejl og grammatikfejl opdaget i tide. Vi står også gerne for større eller mindre sproglige tilretninger, så uklare ordvalg og knudrede formuleringer forsvinder. Vi tilbyder korrekturlæsning på engelsk og dansk. 

Book en samtale

Professionel korrekturlæsning af alle typer tekster

Opgaveakademiet tilbyder korrekturlæsning af en række forskellige teksttyper som fx specialer, bachelorprojekter, alle slags eksamensopgaver, SRP’er, reklamemateriale, årsregnskaber, manualer og rapporter. Vi er klar med korrekturlæsningen.

Når du overlader korrekturen til os, kan du i stedet bruge din tid på andre dele af skrivearbejdet som fx databehandling, opstilling af bibliografi og korrekt brug af kildehenvisninger. Korrekturlæsning er derfor en god investering, for du får overskud og kan aflevere en opgave, der er sprogligt korrekt.

Vi har mange års erfaring med korrekturlæsning, og vi har rettet juridiske tekster med kancellisprog, gymnasieopgaver, informationsmateriale og meget andet. Det danske sprog kan være vanskeligt, og kommatering kan drive de fleste til vanvid. Samtidig er det også nemt at stirre sig blind på en tekst, man selv har skrevet.

Det er vigtigt for læseoplevelsen, at en tekst er korrekt, da grammatikfejl og dårlige formuleringer kan forstyrre. Husk altid, at det er afsenderens opgave at kommunikere forståeligt og korrekt, og at det ikke er modtagerens opgave at prøve at afkode, hvad der menes. Derfor er det vigtigt, at din tekst bliver korrekturlæst.

Vi korrekturlæser med fokus på grammatik, tegnsætning, retstavning og syntaks, så din tekst lever op til Dansk Sprognævns anbefalinger og regler for retskrivning. Vi lægger vægt på ensartethed, korrekt dansk og et godt sprog, der passer til teksttypen og modtagergruppen.

Vi ved, at du i arbejdet med en stor opgave har deadlines hængende over hovedet, og derfor er Opgaveakademiet punktlige i forbindelse med korrekturlæsning, og vi overholder altid aftalte deadlines. Er du ved at skrive en opgave, og har du ikke tid til korrekturlæsning, skal du kontakte os nu - vi finder en løsning.

kontakt@opgaveakademiet.dk

Opgaveakademiet arbejder med studerende fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet og IT-Universitetet. Vi hjælper med god arbejds- og opgavestruktur, præcise opgaveformuleringer, korrekt sprog og formalia. 

Opgaveakademiet

Opgaveakademiet korrekturlæser rapporter om sundhed og trivsel i danske kommuner, informationsmateriale til borgere, tekst til hjemmesider og content på sociale medier. Vi har erfaring som korrekturlæsere på professionelt niveau.

Opgaveakademiet

Opgaveakademiet hjælper med alle typer skriftlige opgaver til en lang række uddannelser. Vi hjælper fx sygeplejestuderende med bachelorprojekter, lærlinge med rapportskrivning og tandplejestuderende med case-studier.

Opgaveakademiet