Det gode abstract

Skriv et abstract, der basker!

Abstractet er en central del af en akademisk opgave, og det er vigtigt, at teksten giver et kort og præcist overblik over opgavens formål, metoder og resultater. I store opgaver som fx SRP, bachelorprojektet og specialet skal der være et abstract/resumé, og det er vigtigt, at teksten er koncis, da abstractet fungerer som en form for lynopsummering af hovedpointerne i din opgave. Så tjek PDF'en, hvis du har brug for hjælp til dit abstract/resumé.

Hent PDF